Past Simple Verb “To Be”

To Be – Past
Positive Negative Question
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were
I wasn’t
You weren’t
He wasn’t
She wasn’t
It wasn’t
You weren’t
We weren’t
They weren’t
Was I?
Were you?
Was he?
Was she?
Was it?
Were we?
Were you?
Were they?

Örnekler:

Mary was at her friend’s room yesterday.
Barack Obama was the President of the U.S. for eight years.

I wasn’t at work last night. I was at cinema.
Ali wasn’t at home yesterday.

Where were you yesterday? Were you ill?
Was she a doctor or teacher?

 

Not: Olumsuz yapmak için “not” fiilin sonuna eklenir.  Soru cümlesi yapmak için fiil ve özneyi yer değiştiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir